/
×

1. Nyerj koncertjegyet a munkáddal! Leírás: A nyereményjátékban a MŰISZ Iskolaszövetkezet olyan aktív és újonnan belépő tagjai vehetnek részt, akik munkát vállalnak. Minden diák, aki a MŰISZ honlapján az alábbi ikonnal ellátott munkára jelentkezik és az adott munkán dolgozik is, részt vesz a sorsoláson.

2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője a MŰISZ Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 24. fszt. 16., Magyarország, cégjegyzékszám: 01-02-053680, adószám: 12142480-2-41)(továbbiakban: Szervező). A nyereményjáték során a Szervező oldalán az informatikai hátteret a Rendszerinformatika Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. Panoráma irodaház 4. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-046912, adószám: HU23095942, nyújtja (továbbiakban: Megbízott).

3. A nyereményjátékban részt venni jogosultak személyi köre, a részvétel feltételei, a nyereményjátékból kizártak személyi köre, A nyereményjátékban 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolai, szakiskolai, gimnáziumi, egyetemi, főiskolai és egyéb iskolai képzésben diákok, hallgatók vehetnek részt. A nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, a Megbízott vezető tisztségviselője, és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)) Nem vehetnek részt továbbá a nyereményjátékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

4. A nyereményjátékon való részvétel, a játék időtartama A nyereményjátékon részt venni a Szervező www.muisz.hu internetes oldalán az alábbi ikonnal megjelölt munkákra való jelentkezéssel, és ezeken a munkákon való ténylegesen ledolgozott munkaórával lehet: A nyereményjáték időtartama: 2018.04.01 – 2018.08.31.

5. A nyereményjátékból, az annak során történő kizárás A Szervező fenntartja arra jogot, hogy a játékszabályzat megsértése esetén, az ezért felelős személyt kizárja a nyereményjátékból, és az esetleges felmerülő károkat érvényesítse vele szemben.

6. Nyeremény A játékban résztvevők között a Szervező kisorsol áprilistól augusztusig, minden hónapot követő következő hónap 5. napjáig 10 darab páros koncertjegyet. Így az áprilisi nyeremény legkésőbb május 5. napján, a májusi nyeremény június 5. napján, a júniusi nyeremény július 5. napján, a júliusi nyeremény augusztus 5. napján, az augusztusi nyeremény pedig legkésőbb szeptember 5. napján kerül kisorsolásra.

7. Nyeremény sorsolása A sorsolást a Facebookon közvetítjük élőben minden hónap 5. napján 14:00-kor, kivéve, ha hétvégére esik, akkor az utána következő első munkanapon. A sorsolás időpontja minden hónap ötödik napja. A regisztrálók neve és e-mail címe kinyomtatásra kerül papírcédulákra, amelyeket egy nagyobb kalapba helyeznek bele. Ebből kerül kisorsolásra minden hónapban tíz személy, aki a nyereményt kapja.

8. Felelősség kizárása A Szervező nem vállal felelősséget olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből fakadnak, kivéve, ha a károk neki felróhatóak.

9. További rendelkezések • A nyereményjátékban résztvevők adatait a Szervező az Adatkezelési szabályzata (muisz.hu alatt) alapján kezeli. • A nyeremény nem átruházható és más dologra nem váltható át. • A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti. • A nyeremény átvételével összefüggő költségek a részvevőt terhelik. • A Szervező saját maga szavatosságot, jótállást nem biztosít a nyereményre, annak szolgáltatója felel ezen jogok érvényesüléséért.

A MŰISZ Iskolaszövetkezet